Přežití

Téma dne - umění přežití.
nejde jenom o sebeobranu, nutnou obranu apod. Jde o uvědomění si hrozících nebezpečí, která nás běžně obklopují a se kterými se můžeme setkat v našem životě. Přitom je opravdu výhodné být připraven.
Tak jsme to pojali i s dětma při našem LPT 2016. Probírali jsme autonehody, požáry, úniky plynu atp. Bylo toho opravdu hodně. A rozepisovat se o jednotlivých kapitolách by bylo dost náročné i pro profesionálního spisovatele.
Zde musíme jenom podotknout, že nás velmi mile překvapilo, že každé dítě znalo minimálně jedno tísňové číslo (některé i všechna čísla), a to jsme opravdu nečekali. Stejně tak mělo pár dětí i velmi dobrý přehled v některých činnostech v možných tísňových situacích. Bravo rodičům.
Zvláštní kapitolu jsme věnovali přípravě potravin a vlastnímu vaření. Je dobré, když si dítě v nesnázích umí něco připravit a se stravou si zajistit nějaký ten čas při čekání na záchranu.
V pondělí byla ukázka několika variací pomazánek a ve čtvrtek bylo plánované veliké vaření. Od toho jsme nakonec částečně upustili. Přeci jenom jsou účastníci hodně mladí a příprava náročného pokrmu by jim dělala problémy a zřejmě by se pak pro ně stala i částečně nezáživnou záležitostí.
Zvolili jsme tedy bramborový salát s variací řízků. Děti se snažli a úspěch se opravdu dostavil Vše bylo velmi chutné a dobře udělané. Bohužel jsme byli všichni tak do práce zabráni, že jsme zapomenuli nafotit celé dění. Tak jsme jen fotili děti při jídle svého výtvoru.
K tématu se jistě budeme vracet. Jenom musíme brát ohled na věk dětí a k tomu přizpůsobovat náročnost přípravy.

Sport Kolín, z.s.

 IČ: 26540037

 

 Spolkové logo:

Logo-sport-kolin
Předseda:

Josef Musil   + 420 605 209 665
Sídlo spolku:

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
e-mail:
josef.musil@sportkolin.cz

Bankovní spojení:

427837379/0800 

Česká spořitelna v Kolíně

 

Sport-kolin-na-mape

Podporovatel

 

Náš spolek získal výraznou podporu od jednoho z nějvětších dodavatelů florbalového vybavení. Výrazné slevy a akce platí samozřejmě i pro naše členy. Více zjistíte u vedoucího florbalového týmu Martina Musila.
https://www.eflorbal.cz/<

Podporovatel

Od NSA, stejně tak jako jiné sportovní spolky, dostáváme ročně nemalou finanční podporu na mládež formou dotace. Ta nám pomáhá pokrýt nemalé roční náklady na sportování dětí ze spolku.
Děkujeme.
https://www.agenturasport.cz/

Podporovatel

Město Kolín
Mesto-kolin

Ročně získáváme několik sportobních dotací od města. Jedná se o pravidelné dotace ve dvou pololetích v souladu s kritériemi Sportovní komise Rady města. K tomu dále získáváme, na základě individuálních žádstí, dotace na jednotlivé sportovní akce, pokud je sportovní komise po posouzení doporučí a Rada města schválí.
Děkujeme 
https://www.mukolin.cz/