Judo Kolín - Sport Kolín, z.s.

    Spolkový oddíl juda má historické jádro dále, než si mnozí myslí. Vznikli jsme oficiálně sice až v roce 2001, ale kořeny máme v klubech TJ JIskra Kolín, ale především v TJ Start Kolín, který trenér našeho oddílu zakládal a velmi dlouho úspěšně vedl.
     Důvoodem vzniku TJ Start Kolín byla snaha Josefa Musil vybudovat oddíl, který by se vydal jinými směry, než kráčel oddíl v TJ Jiskra Kolín. 
     Oddíl TJ Jiskra Kolín byl oddílem, který měl svojí stabilní sportovní a trenérskou základnu. Přesto nastal čas na vznik dalšího oddílu, který by co nejdříve zavedl v Kolíně zdravou konkurenci. Navíc tomu kroku napomohlo několik souher náhod. Šlo především o to, že škola sháněla nové sportovní aktivity pro své žáky. Přitom hodlala využít přítomnost Josefa Musila, jednoho z hlavních trenérů TJ Start Kolín. Druhým nemalým důvode, který rozhodl, bylo založení Okresního svazu juda, kdy bylo nutné mít na okrese minimálně 3 kluby. Posledním motivem ke vzniku oddílu byla snaha Josefa Musila vybudovat oddíl, který by šel svojí vlastní cestou se zaměřením na skutečné potřeby dětí, což se v TJ Jiskra Kolín začalo vytrácet díky neustálé fluktuaci trenérů a neujasněných vztahům mezi vedoucími jednotlivých celků..
     Tento oddíl, nejenom že všeho z požadavaných záměrů dosáhl, ale navíc se ve velmi rychlém čase dostal na vyší úroveň jak TJ Jiskra Kolín. Stalo se tak za neuvěřitelné 2 roky.
     Přitom oddíl začínal bez jediné koruny náborem. Vše zůstalo v předešlém oddíle. Za aktivního působení Josefa Musila dokázala Jana Haldějevová vybojovat ve starších žákyních 2x titul MČR, získalo se několik dalších medailí z MČR. Oddíl také vyhrál 3x Polabskou ligu, což se doposud nikomu z Kolína nepovedlo. Ale nutno je také uznat, že byla o poznání menší komkurence.
     Oddíl vychoval několik reprezentatntů, mistrů ČR, vítězů mezinárodních a světových soutěží (Michal Horák, Michal Černý, Jana Horáková a další). 
     Zajímavá byla i postupná změna statutů a názvů. Nejprve oddíl zahájil činnost pod školou, tudíž nesl název Oddíl juda při 3. ZŠ Kolín. Jelikož se na soutěžích narazilo na problém, že škola neměla samostatnou právní subjektivitu, musel oddí přejít pod školní PS, která, byť byla pod školou, tak právní subjektivitu měla. To obnášelo i změnu názvu na Oddíl juda 3. PS při 3. ZŠ Kolín. Za čas pánům z ČSJu vadilo to, že PS nemají uzavřenou smlouvu s ním a ČSTV, a tak nám chtěli zarazit start na MČR. Proti tomu jsme se úspěšně odvolali. Přesto nás to iniciovalo k založení TJ. Josef Musil využil pomoci lidí z okresního ČSTV, kteří mu pomohli se stanovami, a založil TJ Start Kolín. Od té doby jel oddíl zcela nezávisle na jiných subjektech.
     V tomto oddíle se postupně různě připojovali další cvičitelé a trenéři. Mezi cičitelkami byla Iva Ceplová (dnes Lodlová), která byla velmi výraznou podporou nejenom oddílu, ale i celé TJ, Dalšími byly Martina Pospíšilová, Petra Lachmanová, cvičitelky gymnastiky ze školní družiny. Mezi trenéry byl nejvýraznější oporou Miloslav Škarvada, který je v oddíle doposud. Je tudíž po Josef Musilovi dalším pamětníkem dlouhé historie TJ Start Kolín. 
     Za nějaký čas byla nuceně ukončená činnost oddílu juda při TJ Jiskra Kolín. Stalo se tak proto, že si veškerý majetek nárokoval oddíl kopané, a judo se jim tam již tak nějak nehodilo.
     Zástupci oddílu neměli tak velikou vyjednávající sílu, aby něco zvrátili, proto nakonec přestoupili do oddílu TJ Start Kolín. To znamenalo zánik prvního řádně organizovaného oddílu juda na okrese Kolín, který zakládal Zdeněk Vojtěch. 
     Oddíl juda při TJ Start Kolín fungoval dále až do doby, kdy se objevila v oddíle názorová neshoda mezi trenéry. Což je nutné chápat jako zákonitý střet dvou odlišných generací. Bylo to těžké pro obě strany. Jak pro tu mladou, tak pro tu starší.
     Aby se vše nějak dobře zvládlo, rozhodl se Josef Musil z TJ Start KOlín odejít a založit si nový vlastní oddíl, který by šel v jeho požadovaném směru. Oddíl juda nazval Sportovní klub sambo Kolín, jelikož se zaměřoval i na sportovní sambo.
     I tento oddíl vznikal opět od nuly. Jak personálně, tak bohužel i finančně.
     Rozchod to ale nebyl ve zlém. Naopak, vždyť Josef Musil pokračoval s určitými přestávkami v trénování i u TJ Start Kolín. Co se týkalo Polabské ligy, tak startovali naše děti za TJ Start Kolín. Ovšem, co se týkalo soutěží sambo, startovali naši i členi TJ Start Kolín na oplátku za nás.
     Po odchodu Josefa Musila z vedení TJ Start Kolín ho zastoupil, tehdy ještě nezkušený, Martin Novotný, který teprve sbíral své zkušenosti. To se promítalo nějaký čas ve fungování jednoty. Stejné to bylo u nastupujících trenérů. Tohle vše mělo za následek výrazný úpadek kolínského juda. Tomu se muselo společnými silami zábránit.
     Vytvořila se tedy nová trenérská dvojice (Šašurin, Wůdy), která se měla zaměřit na nováčky. Bohužel, byť nábory dopadly dobře, tak tahle dvojice si děti nedokázala udržet, a po ročním bilancování se muselo jít jiným směrem. Do všeho se vložil Josef Musil, který požádal o pomoc Pavla Horáka, Jana Musila a Aleše Dostála. Společně pak tahle čtveřice dokázal nejenom rozjet novou přípravku, která se stala zásobárnou pro závodní celek kolínského juda, ale i odvrácení tehdejšího pádu.
     Ale, tohle by samo nestačilo na úspěšný návrat na výsluní kolínského juda, museli trenérsky dozrát i mladí trenéři, co převzali judo v TJ Start Kolín, a to se postupně povedlo. Nebylo to lehké. Ze začátku se hrál na trénincích spíše fotbal či basket, což odradilo naše nejúspěšnější členy, kteří se poté znechuceni přesunuli do Nového Bydžova k Jardovi Hnátovi. Tím Kolín stratil například Horákovi a další. 
     Nakonec se přeci jenom zadařilo, a trenéři se chytli. Tréninky se začínali postupně zlepšovat, a nyní by už nikdo nepoznal, že tady bylo tolik problémů. Letos si dokonce dělají první oddílové semináře, což je zase postup vpřed.
     Oddíl juda TJ Start Kolín se dostává opět na místo, které mu náleží. Má velmi dobrou základnu nejenom dětí, ale i trenérů, a pokud ještě doladí několik chybiček, tak se stane jistě jedním z nejúspěšnějších v našem kraji. 
     Cca za dva roky se dohodly oba kluby na ukončení vzájemné spolupráce. To už v oddíle zůstal sím Josef Musil, jelikož se Pavel Horák odstěhoval k Praze a Jan Musil šel jezdit s kamionem. Tohle je veliká ztráta. 
     Příčinou ukončení spolupráce byla opět názorová rozdílnost na směřování činnosti, rozdílná tréninková koncepce, ale hlavně to, že oddíl TJ Start již nepotřeboval pomáhat.
     SK Sambo Kolín se vydal vlastní cestou. Jednání bylo opětovně korektní, tudíž ani dnes nic nebrání jakékoliv spolupráci, která se vždy osvědčuje.      
     Děti o ukončení spolupráce moc nevěděly. Navíc měly v TJ Start lepší podmínky a více trenérů. To byl také hlavní důvod, proč se děti ponechaly v sousedním oddíle. Jednalo se výhradně a jen v jejich zájmu.      
     Sambo začalo opět od nuly v základně a sminimem na účtě.
     První nábor nebyl vůbec lehký. Těžko se realizuje na stejném místě, kde působí větší oddíl s lepšími podmínkami, s více trenéry. Přesto se to povedlo. Stačilo vydržet, a nenechat se odradit prvními neúspěchy. První rok jsme začali s pár dětma (5) ve věku 4 - 7 let. Dnes (rok 2018) máme 35 aktivních dětí ale stále, bohužel, jediného trenéra, který je zároveň předsedou OSJu Kolín a žádaným hlavním rozhodčím nejenom na PL, ale i jiných soutěžích.
     Změnili jsme si název na Sport Kolín, z.s. Nechtěli jsme si dávat do názvu jen judo, protože dnes k tomu ještě provozujeme úspěšně florbal, pétanque, nárazově děláme sebeobranu. Naše základna měla k 31. 12. 2017 okolo 140 členů.  
     Jsme velmi úspěšnými pořadateli soutěží a jednotlivých akcí. Máme velmi dobré technické vybavení, zejména zápasiště Rhode.
     Našim hlavním současným cílem je sdružit kvalitní pořadatelský tým lidí a další trenéry.  

Sport Kolín, z.s.

 IČ: 26540037

 

 Spolkové logo:

Logo-sport-kolin
Předseda:

Josef Musil   + 420 605 209 665
Sídlo spolku:

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
e-mail:
josef.musil@sportkolin.cz

Bankovní spojení:

427837379/0800 

Česká spořitelna v Kolíně

 

Sport-kolin-na-mape

Podporovatel

 

Náš spolek získal výraznou podporu od jednoho z nějvětších dodavatelů florbalového vybavení. Výrazné slevy a akce platí samozřejmě i pro naše členy. Více zjistíte u vedoucího florbalového týmu Martina Musila.
https://www.eflorbal.cz/<

Podporovatel

Od NSA, stejně tak jako jiné sportovní spolky, dostáváme ročně nemalou finanční podporu na mládež formou dotace. Ta nám pomáhá pokrýt nemalé roční náklady na sportování dětí ze spolku.
Děkujeme.
https://www.agenturasport.cz/

Podporovatel

Město Kolín
Mesto-kolin

Ročně získáváme několik sportobních dotací od města. Jedná se o pravidelné dotace ve dvou pololetích v souladu s kritériemi Sportovní komise Rady města. K tomu dále získáváme, na základě individuálních žádstí, dotace na jednotlivé sportovní akce, pokud je sportovní komise po posouzení doporučí a Rada města schválí.
Děkujeme 
https://www.mukolin.cz/