Počátky spolku - když měl jen judo

     Po poměrně dlouhém úspěšnějším období zaznamenalo kolínské judo nebývalý úpadek. Vše se stalo souhrnem několika nečekaných faktorů. Jedním z nich byla absence zkušených trenérů a malá účast na trénincích těch více zkušených. Další příčinou byl fakt, že nastoupilo období slabších ročníků a zvláštní nárůst mnoha neznámých bojových sportů, které lákali k vyzkoušení. Působení těchto sportů bylo ovšem převážně krátkodobé. 
      Pokud jsme tedy chtěli nadále vidět v Kolíně judo, bylo nezbytné nějakým vhodným způsobem společnými silami úroveň kolínského juda pozvednout. Nejprve se zkoušela realizace přípravky s úplně novými trenéry. Nábor sice proběhl velmi dobře, ale samotní trenéři této přípravky nedokázali podchytit zájem dětí a proto se začala nová základna opětovně zmenšovat až nakonec zcela zanikla a nakonec i její trenéři odešli. Dal se tedy dohromady zcela nový kolektiv lidí, kteřý se rozhodl podpořit, po zániku Jiskry Kolín, stávající oddíl TJ Start Kolín, jeho sice mladé, ale stabilizované trenéry a pomoci s náborovými akcemi. Trenéři přípravky si následně vzal za cíl důsledně o tyto celky pečovat s největší možnou zodpovědností, což se také skutečně dařilo. Mezitím se trenéři TJ Start starali o to aby tito nováčci měli kam ve starších kategoriích přecházet. 
     Trenérský kolektiv přípravky chtěl jít ovšem svojí nezávislou cestou. Tomu přispěla i snaha věnovat se rovněž formou doplňkové činnosti sportovnímu sambu (https://www.youtube.com/watch?v=buW-KSxwbS0) a otevřít tak širší obzory stávajícím judistům, kteří by mohli být v životě více univerálními. Proto už tehdy vznikl oddíl juda při novém subjektu SK sambo Kolín. 
     Sportovní sambo je judu poměrně podobné. Má jen více nepříjemných technik páčení a není tak svázané pravidly, jako je tomu u juda. Také se u něj závodí ve speciální obuvy, kurtkách (kimonech) s trenýrkami. Vše je laděno do červené a modré barvy. Klub se stal historicky prvním klubem v ČR, který tento, ve světě jinak dosti rozšířený sport, přenesl na naše území, kde se začal rychle rozvíjet díky mnoha dalším klubům. 
Michal-horak-v-usk-praha      Nová přípravka juda se velmi dobře rozjela díky dobře a cíleně odváděné práci trenérů. Už první nábory dokázaly, že jde skupina správným směrem. Práci zpříjemnil i výborný kolektiv rodičů dětí. Pro děti bylo pořádáno i dost dalších atraktivních aktivit. O tyto přípravky se starali společně Pavel Horák, Jan Musil, Josef Musil a krátkou dobu v začátcích také Aleš Dostál. Několikaletá práce přivedla do oddílů juda velmi dobré početní stavy. Také se výrazně zvedla kvalita jejich členů. Mezi nejlepší té doby patří závodníci a úspěšní reprezentanti v judu Michal Horák (nynější reprezentant a úspěšný závodník, několikanásobný M ČR v mužích), jeho sestra Jana Horáková (několikanásobná M ČR v ženách), Michal Černý (nynější dorostenecký reprezentant a M ČR v dorostu).
     Na druhé straně se oddílu juda TJ Start Kolín podařilo stabilizovat a zkvalitnit trenérskou základnu. Mezi hlavní trenéry patřili Martin Novotný, Břetislav Olexa a Miloslav Škarvada.
     Bohužel odchodem Pavla Horáka, který se odstěhoval, došlo ke znatelné ztrátě v našem klubu. Později, kvůli práci, odešel i Jan Musil. Na děti zůstal sám Josef Musil. Ochotně mu přišel pomáhat Miloslav Škarvada. Zde ovšem nastalo několik problémů s rozdílným pojetí tréninkové přípravy. Oba trenéři si toho byli vědomi a tudíž se dohodli na střídavém trénování.   
     Zvýšené početní stavy trenérů ve Startu nabízely lepší možnosti neš SK. A nám šlo přeci jenom o osudy dětí, proto jsme se společně dohodli a předali naší základnu k nim. Tím ale naše činnost nezanikla. Trénovali jsme děti dále společně. 
     Start si převzal trvale pod svojí hlavičku tehdejší přípravku, které se již léta věnuje předseda TJ Start Kolín Martin Novotný. Poslední roky mu pomáhají Zbyněk Vrba a Jiří Jamečný.
     Od letošního roku jsme se, po vzájemné dohodě, rozešli a klub jde zase vlastní cestou. Práce, kterou jsme v kritických letech odvedli pro kolínské judo, přinesl své plody a o to nám přeci jenom šlo. Ovšem přeci jenom máme rozdílné pojetí výcviku, práce s dětmi. Rozcházíme se i názorově na prioritách v závodní činnosti a v dalších směrech. To ale neznamená, že bychom nemohli vzájemně spolupracovat. Všem nám jde o přípravu dětí a rozvoj juda na okrese Kolín. 
     Jelikož začínáme od nuly, máme, oproti Startu, malou základnu. Bohužel nejenom členskou ale i trenérskou. Nyní u nás trénují pouze Josef Musil a Jan Musil. To nám ovšem nebrání v ambiciózních plánech do budoucnosti.
     Za Start si vzal, nově, rozvoj oddílu za své Břetislav Olexa, kterému pomáhají Miloslav Škarvada a Zbyněk Vrba. Martin Novotný pokračuje v přípravce. Posílit by ho měla Jitka Olexová a Jiří Jamečný.
     Nyní se zaměřujeme na malé děti ve všeobecné pohybové přípravě k bojovým sportům, ale s možností přechodu i k jiným druhům sportu. Našim dalším krokem bude rozjezd cvičení reálné sebeobrany a jiných sportů. S TJ Start Kolín nás stále pojí zájem o kolínské judo, o Polabskou ligu a činnost v rámci OSJu Kolín.
     Sportovní klub sambo Kolín byl úspěšný i v jiných ohledech. Když začínal, neměl vůbec žádné prostředky. Vše zůstalo Startu. Přesto se klubu dokázalo zakoupit zcela nové zápasiště, které nyní vlastní ve větším množství jak Start. Dále se podařilo realizovat několik dětských táborů za velmi přijatelné ceny i se zajištěnou dopravou busem, realizace nákupů ukazatelů juda. Ty nám ale, po změnách pravidel, nejsou takřka k ničemu. Nyní jednáme s výrobcem na jejich úpravách. 
     Ze sportovních akcí můžeme jmenovat historicky první účast na MS v sambu (muži) v Krasnojarsku (Rusko) v roce 2001, účast na ME v Cuneo (Itálie) a na ME v Litvě. Dále jsme pořádali několik velmi úspěšných akcí. Sice se jednalo "jen" o místní akce, ale s hvězdnou účastí nejenom z vybraných oddílů ČR, ale i ze zahraničí. V Kolíně nás dokonce navštívil prezident světové federace FIAS a předal našemu závodníkovi certifikát nejmladšího závodníka na světě, který se kdy účastnil soutěže. Náš oddíl pořádal několik M VC všech věkových ktg., školení rozhodčích a další podobné akce. Klubu se podařilo získat, díky Janu Musilovi, i mezinárodní rozhodcovskou licenci, díky níž rozhodoval (velmi dobře hodnoceným výkonem) mimo jiné na MEU. Tato kvalifikace mu byla udělena v zahraničí, po absolvování náročného příslušného školení a složení teoretických a praktických zkoušek, přímo světovou federací FIAS. 
     Dnes se těšíme na nové akce, nové generace. Také se snažíme pořádat více sportů a více dalších aktivit. A samozřejmě úzce spolupracujeme s kolegy ze Startu. Kolínské judo má, díky této spolupráci, velmi dobré vyhlídky.

Sport Kolín, z.s.

 IČ: 26540037

 

 Spolkové logo:

Logo-sport-kolin
Předseda:

Josef Musil   + 420 605 209 665
Sídlo spolku:

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
e-mail:
josef.musil@sportkolin.cz

Bankovní spojení:

427837379/0800 

Česká spořitelna v Kolíně

 

Sport-kolin-na-mape

Podporovatel

 

Náš spolek získal výraznou podporu od jednoho z nějvětších dodavatelů florbalového vybavení. Výrazné slevy a akce platí samozřejmě i pro naše členy. Více zjistíte u vedoucího florbalového týmu Martina Musila.
https://www.eflorbal.cz/<

Podporovatel

Od NSA, stejně tak jako jiné sportovní spolky, dostáváme ročně nemalou finanční podporu na mládež formou dotace. Ta nám pomáhá pokrýt nemalé roční náklady na sportování dětí ze spolku.
Děkujeme.
https://www.agenturasport.cz/

Podporovatel

Město Kolín
Mesto-kolin

Ročně získáváme několik sportobních dotací od města. Jedná se o pravidelné dotace ve dvou pololetích v souladu s kritériemi Sportovní komise Rady města. K tomu dále získáváme, na základě individuálních žádstí, dotace na jednotlivé sportovní akce, pokud je sportovní komise po posouzení doporučí a Rada města schválí.
Děkujeme 
https://www.mukolin.cz/